ECO DESIGN

Czym jest Ecodesign? Pojęcie, swoim znaczeniem kryje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE, stanowiącą o ogólnych zasadach związanych z ustalaniem wymogów dotyczących ekoprojektowania produktów związanych z energią. Część urządzeń elektrycznych objęta jest tym prawnym wymogiem już od dłuższego czasu, np. sprzęt gospodarstwa domowego, energooszczędne żarówki a nawet pompy ciepła czy kotły gazowe. Jednak kotły grzewcze na paliwa stałe, zaprojektowane zgodnie z wymogami Ecodesignu a tym samym spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015, będą jedynymi dopuszczonymi do sprzedaży od 1 stycznia 2020. Niestety, oznacza to, że część urządzeń obecnie produkowanych będzie musiała zostać wyeliminowana. Dotyczy to głównie nieefektywnych, niskosprawnych kotłów o ponadnormatywnej emisji związków szkodliwych. Warto zatem przy wyborze urządzenia grzewczego, przyjrzeć się kotłom nowego typu. W naszej ofercie posiadamy efektywne i, co najważniejsze, oszczędne kotły na paliwa stałe, przystosowane do spełniania nałożonych przez prawo norm. Rekomendujemy urządzenia grzewcze, mające realny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych a tym samym znacząco przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy my oraz nasi najbliżsi.

ECO DESIGN od 2020 r.

Urządzenia wprowadzane na rynek od 2020r będą musiały spełniać poniższe wymagania:

 Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej

 ≤ 20 kW

min. 75%

 >20 kW

min. 77%

 

Kotły z zasypem ręcznym

Kotły z zasypem automatycznym

 Sezonowa emisja pyłu

< 60 mg/m3

< 40 mg/m3

 Sezonowa emisja organicznych związków gazowych

< 30 mg/m3

< 20 mg/m3

 Sezonowa emisja tlenku węgla

< 700 mg/m3

< 500 mg/m3

 Sezonowa emisja tlenków azotu

< 200 mg/m3 – dla kotłów na biomasę

 < 350 mg/m– dla kotłów na paliwa kopalne

Czym jest sezonowa emisja – efektywność energetyczna ogrzewania (pomieszczeń)?

Wprowadzenie pojęcia emisji sezonowej miało na celu uwzględnienie sposobu użytkowania kotła. Podczas sezonu grzewczego kocioł jedynie przez krótki czas pracuje z mocą nominalną, by następnie przez pozostały czas pracować ze zmniejszoną mocą. Podobnie ma się sprawa z sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń, która jest rozważana jako sprawność pomniejszona o zużycie energii elektrycznej.

 

Kocioł z etykietą

Od 01.04.2017 r. obowiązkiem każdego producenta jest odpowiednie, zgodne z klasą energetyczną oznaczenie urządzeń na paliwa stałe. Etykiety te są konsumentom doskonale znane z innych urządzeń poprzez swój ścisły związek ekoprojektowania z ekoetykietowaniem.

W TERMON jesteśmy gotowi na nadchodzące zmiany, a co najistotniejsze posiadamy szeroką wiedzę związaną z ecodesignem. W naszej ofercie znajdują się urządzenia grzewcze spełniające już teraz surowe normy UE oraz wymogi ecodesign. Posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty, wydane przez akredytowane laboratoria.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kotłów spełniających wymogi ECODESIGN.

10 130,00 17 775,00