5 KLASA

W ramach znowelizowanej w 2012 roku ustawy dotyczącej między innymi sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dotyczących kotłów grzewczych na paliwa stałe (z załadunkiem ręcznym i automatycznym) do sprawności cieplnej 500 kW, wyznaczono 3 klasy: 3 – najsłabsza; 4 – średnia; 5 – najwyższa.

Sposoby kwalifikacji do odpowiedniej klasy wynikają ze spełnienia określonych warunków, dotyczących zarówno maksymalnych wartości emisji zanieczyszczeń jak i wydajności cieplnej urządzenia.

Zobacz kotły z naszej oferty spełniające 5 Klasę.

13 175,00 20 590,00 
15 000,00 19 000,00 
13 900,00 15 900,00