5 KLASA

W ramach znowelizowanej w 2012 roku ustawy dotyczącej między innymi sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dotyczących kotłów grzewczych na paliwa stałe (z załadunkiem ręcznym i automatycznym) do sprawności cieplnej 500 kW, wyznaczono 3 klasy: 3 – najsłabsza; 4 – średnia; 5 – najwyższa.

Sposoby kwalifikacji do odpowiedniej klasy wynikają ze spełnienia określonych warunków, dotyczących zarówno maksymalnych wartości emisji zanieczyszczeń jak i wydajności cieplnej urządzenia.

Zobacz kotły z naszej oferty spełniające 5 Klasę.

8 000,00 8 500,00 
7 000,00 10 000,00 
6 500,00 7 500,00 
9 900,00 10 500,00